За детальною інформацією щодо підготовки документів та постановки питань судової експертизи, лабораторного дослідження, незалежної оцінки, можете звернутися до фахівців ЮрЕкс за телефонами: (099) 728-17-59, (067) 326-44-10.

Головне меню

Що треба знати при зверненні до експертної установи

 

нам доверяют суды

нас рекомендують

        Лінгвістична експертиза – це один із напрямків прикладної лінгвістики, який почав активно використовуватися в останні десять-п'ятнадцять років. Це пояснюється тим, яку роль відіграє слово у нашому повсякденному житті, адже слово – це основний інструмент досягнення успіху й визнання, але некоректне і необережне висловлювання може образити, зганьбити, створити невірне відношення, непорозуміння.
Лінгвістичну експертизу звичайно розглядають як частину юрислінгвістики.

Завданням лінгвістичної експертизи є оцінка тих чи інших фактів мовлення в контексті існуючої в суспільстві системи мовних норм і приписів з опорою на отримані теоретичною лінгвістикою знання про структуру й функціонування мови.

Лінгвістична експертиза писемного мовлення визначає фактичні дані про особу автора (виконавця) тексту, про умови створення мовленнєвого повідомлення та про його змістове наповнення й стилістичне оформлення. Іншими словами, лінгвістична експертиза писемного мовлення надає інформацію стосовно учасників мовленнєвого акту, умов його перебігу, семантико-стилістичних особливостей та співвіднесеності з дійсністю його результату (тексту).

Об'єктом цієї експертизи є текст писемного мовленнєвого повідомлення або текстове відтворення усної промови диктора (стенограма) та їх фрагменти як реалізація мовленнєвих навичок людини. Обсяг корисної інформації, яку можна виявити у тексті, залежить не стільки від об'єму тексту, скільки від специфіки відображення у ньому зазначених навичок. Аналогічно оцінюється і якісність порівняльних зразків писемного мовлення для проведення ідентифікаційних досліджень.

Об’єктом дослідження лінгвістичної експертизи писемного мовлення є продукт мовленнєвої діяльності людини, відображений у писемній формі.

У межах лінгвістичної експертизи писемного мовлення проводяться авторознавчі та семантико-текстуальні дослідження.  

Основним завданням авторознавчого дослідження є ідентифікація автора тексту." Авторознавчою експертизою вирішуються ідентифікаційні завдання (щодо ототожнення особи автора тексту), а також діагностичні завдання (щодо умов, особливостей складання тексту, факту викривлення ознак писемного мовлення, місця формування мовленнєвих навичок, рідної мови, освіти автора документа тощо).

Семантико-текстуальним дослідженням вирішуються завдання із встановлення змісту понять, лексичного значення слів або словосполучень, використаних в тих або інших текстах, їх стилістичної забарвленості, смислового навантаження, характеру інформації, що міститься в текстах (чи може така інформація розглядатися як образлива, чи містить вона загрозу конкретній особі (особам) тощо), тобто вирішення питань мовленнєвого характеру, не пов’язаних із встановленням фактичних даних про автора. 

Основні питання лінгвістичної експертизи

Також експерт може дати відповідь на питання про те, чи містять розповсюджені відомості в ЗМІ ображаючі ділову репутацію суб’єкта вислови та чи застосована ненормативна лексика.

Предметом такого дослідження має бути матеріальний носій висловлених відомостей, зокрема газета, журнал, роздруківка, стенограма певного виступу тощо.

Питання про достовірність поширених відомостей, про порушення права на недоторканність ділової репутації, про наявність у потерпілого самого блага – „ділова репутація”, про необхідність та порядок відшкодування майнової та моральної шкоди виходить а межі компетенції експерта-лінгвіста і є виключною компетенцією суду при дослідженні відповідних доказів.

Лінгвістична  експертиза в Юрекс проводиться судовим експертом, четвертого класу, яка має вищу гуманітарну освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст, кваліфікацію судового експерта за спеціальністю 1.2 «Дослідження писемного мовлення» та стаж експертної роботи з 2004 року.

Доставка кур'єром
Доставка кур'єром
Результат через 1-3 дні
Результати аналізу будуть готові через 1-3 дні, після того як ми отримаємо проби.
Висновок на e-mail
Ми відправимо Вам скан-копію висновку на Ваш e-mail. А оригінал поштою.