За детальною інформацією щодо підготовки документів та постановки питань судової експертизи, лабораторного дослідження, незалежної оцінки, можете звернутися до фахівців ЮрЕкс за телефонами: (099) 728-17-59, (067) 326-44-10.

Головне меню

Що треба знати при зверненні до експертної установи

 

нам доверяют суды

нас рекомендують

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК
необхідного інструментального оснащення та спеціального обладнання експертів "ЮрЄкс"


Вид експертизи та експертної спеціальності

Найменування оснащення та обладнання

Інженерно-транспортна

Засіб для фіксації зображень;
масштабна лінійка;
рулетки різної довжини вимірювання

10.1 - дослідження обставин і механізму дорожньо-транспортних пригод

10.2 - дослідження технічного стану транспортних засобів

Засіб для фіксації зображень;
масштабна лінійка;
дзеркало дооглядове на штанзі;
набір луп;
ліхтар;
рулетки різної довжини вимірювання;
набір інструментів універсальний;
набір щупів;
штангенциркуль з глибиноміром;
мікрометр;
люфтомір;
мультиметр

10.3 - дослідження деталей транспортних засобів

Засіб для фіксації зображень;
масштабна лінійка;
дзеркало дооглядове на штанзі;
набір луп;
ліхтар;
рулетки різної довжини вимірювання;
набір інструментів універсальний;
спеціальне обладнання за необхідності (мікроскоп стереоскопічний (відбите світло, збільшення до 48х), твердомір;
шліфувальний та полірувальний станок, металографічний мікроскоп;
витяжна шафа)

10.4 - транспортно-трасологічні дослідження

Засіб для фіксації зображень;
масштабна лінійка;
дзеркало дооглядове на штанзі;
набір луп;
ліхтар;
рулетки різної довжини вимірювання;
кутомір

Безпеки життєдіяльності

Засіб для фіксації зображень;
фотолінійка масштабна з набором номерків;
набір інструментів універсальний;
ліхтар;
рулетки різної довжини вимірювання або лазерний далекомір;
прилади для здійснення спеціальних вимірювань (звуку, рівня освітленості, іонізуючого випромінювання, електромагнітних полів);
спецодяг із відбиваючими світловими елементами;
захисна каска

10.5 - дослідження причин та наслідків порушення вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці

Будівельно-технічна

Засіб для фіксації зображень;
фотолінійка масштабна з набором номерків;
набір інструментів універсальний;
ліхтар;
компас;
рулетки різної довжини вимірювання або лазерний далекомір;
рівнемір;
прилади та обладнання для здійснення польових (топографо-геодезичних) робіт, а також відбору зразків та визначення техніко-експлуатаційних показників конструкцій, виробів та матеріалів;
спецодяг із відбиваючими світловими елементами;
захисна каска

10.6 - дослідження об’єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів

Земельно-технічна

Засіб для фіксації зображень;
рулетки різної довжини вимірювання або лазерний далекомір;
прилади для здійснення польових (топографо-геодезичних) робіт

10.7 - розподіл земель та визначення порядку користування земельними ділянками

Оціночно-будівельна

Засіб для фіксації зображень;
рулетки різної довжини вимірювання або лазерний далекомір

10.10 - визначення оціночної вартості будівельних об’єктів та споруд

Оціночно-земельна

Засіб для фіксації зображень;
рулетки різної довжини вимірювання або лазерний далекомір

10.14 - оцінка земельних ділянок

Пожежно-технічна

Засіб для фіксації зображень;
фотолінійка масштабна з набором номерків;
набір інструментів універсальний;
ліхтар;
рулетки різної довжини вимірювання або лазерний далекомір;
прилади для здійснення спеціальних пожежно-технічних вимірювань;
спецодяг із відбиваючими світловими елементами

10.8 - дослідження обставин виникнення і поширення пожеж та дотримання вимог пожежної безпеки

Залізнично-транспортна

Засіб для фіксації зображення;
далекомір;
рулетки різної довжини вимірювання;
масштабна лінійка;
набір луп;
мікроскоп;
штангенциркуль;
набір шаблонів для розшифрування швидкостемірних стрічок;
секундомір

10.11 - дослідження обставин та механізму залізнично-транспортної пригоди

10.12 - дослідження технічного стану рухомого складу залізничного транспорту

Засіб для фіксації зображення;
набір інструментів (викрутки, ключі, круглогубці, пасатижі тощо);
масштабна лінійка;
рулетки різної довжини вимірювання; абсолютний шаблон;
шаблон для перевірки підрізу гребеня;
шаблон для перевірки відстані між внутрішніми гранями коліс;
скоба для визначення діаметрів коліс;
шаблон для визначення ширини обода колеса колісної пари;
набір щупів загальною товщиною 20 мм;
пробки бракувальні;
скоби бракувальні;
штангенциркуль для визначення розміру між зовнішніми направляючими буксових прорізів;
пристосування для вимірювання клина візка;
прохідний шаблон для клина;
товщиномір для контролю похилої та вертикальної поверхні фрикційного клина;
шаблон для фрикційного клина бракувальний;
інструмент комбінований для контролю розмірів підп’ятникового місця надресорної балки візка;
пристосування для повірки башмака тріангеля;
штангенглибиномір для контролю висоти пружин у вільному стані;
пристосування для перевірки надресорної балки;
товщиномір для визначення товщини похилих поверхонь надресорної балки;
глибиномір для надресорної балки візка 18-100;
пристосування для заміру положення клина візка 18-100 під тарою вагона;
пристосування для вимірювання тріангеля візка 18-100;
шаблони для перевірки автозчепу;
шаблон для поглинальних апаратів;
шаблон для тягових хомутів;
шаблон для деталей центруючого пристрою

10.13.1 - дослідження інженерного обладнання верхньої будови колії

Засіб для фіксації зображення;
штангенциркуль колійний типу ПШВ;
шаблон колієвимірювальний ЦУП-1;
шаблон колієвимірювальний ЦУП-2Д;
шаблон колієвимірювальний ПШ;
шаблон для вимірювання стикових зазорів;
колієвимірювальний шаблон КОР; профілометр;
стенд гідравлічний ИМГ-200 (з динамометром ДЦ-200К);
електронний тахеометр;
устаткування для сейсмотомографії у складі сейсмостанції з додатковим обладнанням;
пристрій для вимірювання щільності ґрунту статичний;
пристрій супутникового позиціонування GPS;
лазерний нівелір;
рейки нівелірні;
рулетка вимірювальна

10.13.2 - дослідження інженерного обладнання нижньої будови колії

 

Гірничотехнічна

Засіб для фіксації зображень;
фотолінійка масштабна з набором номерків;
набір луп;
ліхтар;
набір інструментів універсальний;
далекомір;
рівнемір;
спецодяг;
спецвзуття;
захисна каска;
захисні рукавиці

10.15 - дослідження причин та наслідків надзвичайних подій у гірничій промисловості та в підземних умовах

Дорожньо-технічна

Засіб для фіксації зображень;
фотолінійка масштабна з набором номерків;
набір інструментів універсальний;
ліхтар;
компас;
рулетки різної довжини вимірювання або лазерний далекомір;
рейки нівелірні;
курвіметр;
рейка дорожня універсальна;
засоби для здійснення вимірювань (лінійки, вимірювачі тощо);
прилади для здійснення польових (геодезичних) робіт, а також відбору зразків та визначення техніко-експлуатаційних показників дорожнього покриття;
спецодяг із відбиваючими світловими елементами

10.16 - дорожньо-технічні дослідження

Електротехнічна

Засіб для фіксації зображень;
фотолінійка масштабна з набором номерків;
набір інструментів універсальний;
ліхтар;
рулетки різної довжини вимірювання або лазерний далекомір;
засоби для здійснення вимірювань (лінійки, вимірювачі тощо);
прилади для здійснення спеціальних електротехнічних вимірювань;
спецодяг із відбиваючими світловими елементами

10.18 - дослідження технічної експлуатації електроустаткування

Інженерно-екологічна

Засіб для фіксації зображень;
фотолінійка масштабна з набором номерків;
набір інструментів універсальний;
ліхтар;
компас;
рулетки різної довжини вимірювання або лазерний далекомір;
засоби для здійснення вимірювань (лінійки, вимірювачі тощо);
спецодяг із відбиваючими світловими елементами;
прилади для здійснення відбору зразків та визначення показників;
прилади для здійснення спеціальних вимірювань (звуку, рівня освітленості, іонізуючого випромінювання, електромагнітних полів тощо)

10.19 - дослідження обставин та організаційно-технічних причин і наслідків впливу техногенних джерел на об’єкти довкілля

Товарознавча

Засіб для фіксації зображень;
масштабна лінійка;
набір луп;
ліхтар;
рулетки різної довжини вимірювання;
набір інструментів універсальний;
пінцет;
штангенциркуль;
товщиномір;
терези;
мікроскоп (стереоскопічний, відбите світло, збільшення до 48х ) (за необхідності)

12.1 - визначення вартості машин, обладнання, сировини та товарів народного споживання

Автотоварознавча

Засіб для фіксації зображень;
масштабна лінійка;
дзеркало дооглядове на штанзі;
набір луп;
ліхтар;
рулетки різної довжини вимірювання;
набір інструментів універсальний;
штангенциркуль;
товщиномір;
терези

12.2 - визначення вартості колісних транспортних засобів та розміру збитку, завданого власнику транспортного засобу

Транспортно-товарознавча

Засіб для фіксації зображень;
масштабна лінійка;
дзеркало дооглядове на штанзі;
набір луп;
ліхтар;
рулетки різної довжини;
набір інструментів універсальний

12.3 - оцінка судноплавних засобів

12.4 - оцінка літальних апаратів

Експертиза у сфері інтелектуальної власності

Засіб для фіксації зображень;
вимірювальні інструменти за необхідності (масштабна лінійка, рулетка, штангенциркуль тощо)

Літературних і художніх творів:
13.1.1 - дослідження, пов’язані з літературними, художніми творами, та інші;
13.1.2 - дослідження, пов’язані з комп’ютерними програмами і компіляціями даних (базами даних)

Фонограм, відеограм, програм (передач) організацій мовлення:
13.2 - дослідження, пов’язані з виконаннями, фонограмами, відеограмами, програмами (передачами) організацій мовлення

Винаходів і корисних моделей:
13.3 - дослідження, пов’язані з винаходами і корисними моделями

Промислових зразків:
13.4 - дослідження, пов’язані з промисловими зразками

Сортів рослин і порід тварин:
13.5.1 - дослідження, пов’язані з сортами рослин;
13.5.2 - дослідження, пов’язані з породами тварин

Комерційних (фірмових) найменувань, торговельних марок (знаків для товарів і послуг), географічних зазначень:
13.6 - дослідження, пов’язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями

Топографій інтегральних мікросхем:
13.7 - дослідження, пов’язані з топографіями інтегральних мікросхем

Комерційної таємниці (ноу-хау) і раціоналізаторських пропозицій:
13.8 - дослідження, пов’язані з комерційною таємницею (ноу-хау) і раціоналізаторськими пропозиціями

Економічна у сфері інтелектуальної власності:
13.9 - економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності

Мистецтвознавча

Засіб для фіксації зображень;
масштабна лінійка;
набір луп;
пінцет;
штангенциркуль;
товщиномір;
терези;
мікроскоп стереоскопічний (відбите світло, збільшення до 48х) (за необхідності);
спеціальне обладнання за необхідності (прилад для дослідження в ультрафіолетових променях;
прилад для дослідження в інфрачервоних променях)

15.1 - мистецтвознавчі дослідження

Доставка кур'єром
Доставка кур'єром
Результат через 1-3 дні
Результати аналізу будуть готові через 1-3 дні, після того як ми отримаємо проби.
Висновок на e-mail
Ми відправимо Вам скан-копію висновку на Ваш e-mail. А оригінал поштою.