За детальною інформацією щодо підготовки документів та постановки питань судової експертизи, лабораторного дослідження, незалежної оцінки, можете звернутися до фахівців ЮрЕкс за телефонами: (099) 728-17-59, (067) 326-44-10.

Головне меню

Що треба знати при зверненні до експертної установи

 

нам доверяют суды

нас рекомендують

 • З ким із батьків залишити дитину, яку участь кожен із батьків повинен приймати у вихованні дитини;
 • Чи завдані і в чому виражені страждання (у справах, пов’язаних з відшкодуванням морального збитку);
 • Чи був обвинувачений в стані афекту ;
 • Чи здатен об’єкт передбачити негативні наслідки, які трапилися в результаті його дій (бездії);
 • Якою є загальна психологічна характеристика підекспертної особи (темперамент, характер, нахили, потребо-мотиваційна сфера тощо)?
 • Які психічні властивості особи мають яскраво виражений характер і можуть справляти істотний вплив на її поведінку (запальність, замкненість, крайня обережність тощо)?
 • Якими є домінуючі мотиви поведінки даної особи?
 • Який вид пам’яті у неї є переважаючим?
 • Чи могла дана особа, виходячи з її індивідуально-психологічних особливостей, сприйняти певний звук, запах, колір, швидкість руху об’єкта?
 • Чи є у конкретної особи вікові та індивідуальні особливості, що можуть вплинути на об’єктивність її показань?
 • Як міг вплинути психічний стан суб’єкта в момент сприйняття події на правильність сприйняття, запам’ятовування, відтворення фактів, що мають значення для справи?
 • Чи могла особа, перебуваючи у певному психічному стані, передбачати наслідки своїх дій?
 • Чи є у даної особи ознаки не пов’язаного з душевним захворюванням розумового відставання, і у чому вони виявляються, якими є ступінь і форма відставання?
 • Чи здатний обвинувачений, враховуючи рівень і особливості його розумового розвитку, правильно розуміти значення своїх конкретних дій та їх наслідків?
 • Чи міг обвинувачений, за станом його психіки, усвідомлювати значення своїх дій або керувати ними?
 • Чи могла потерпіла в силу свого віку або рівня розвитку правильно розуміти характер і значення вчинюваних з нею дій і чинити опір під час посягання на її статеву недоторканність?
 • Яким чином сімейна ситуація, індивідуально-психологічні особливості батьків, мотиваційні чинники вплинули на емоційний стан і психічний розвиток дитини?
 • Особливої уваги і виявлення суб’єктивних факторів потребують справи, у яких особи, втягнуті в їх сферу, пов’язані з управлінням технікою. Тут бажано проведення судово-психологічної експертизи для вирішення таких питань:
 • Якою є реакція даної особи на перешкоду, що раптово виникає?
 • Як відбились ті чи інші об’єктивні умови на ступені уваги досліджуваного, на швидкості і точності його реакції?
 • Який вплив могли справити індивідуально-психологічні особливості даної особи на її дії у незвичній обстановці, що склалася?
 • Як могла вплинути втома на поведінку особи в обстановці, що склалася?
 • Яким є можливий вплив тих або інших негативних емоцій (душевних переживань), що виникли у досліджуваної особи до події, на характер її дій?

У деяких випадках перед експертом-психологом ставляться питання, відповіді на які допомагають правильно оцінити показання неповнолітнього, наприклад:

 • Чи відповідають показання неповнолітнього його віку та інтелектуальному розвитку?
 • Яким є ступінь навіюваності допитуваного?
 • Чи є підстави вважати, що неповнолітній дає показання під впливом дорослих?
 • Чи володіє дана неповнолітня особа суб’єктивною можливістю правильно сприймати і оцінювати обставини, що мають значення у справі?
 • Чи міг малолітній свідок (потерпілий) правильно сприймати і усвідомлювати дану конкретну подію?
 • Якщо психічне здоров’я неповнолітнього не викликає сумнівів або воно встановлене судово-психіатричною експертизою, але є підстави для висновку про його розумову відсталість, то на ви-рішення судово-психологічної експертизи можуть
 • бути поставлені такі питання:
 • Чи є у неповнолітнього обвинуваченого (підсудного) відставання у розумовому розвитку?
 • Чи міг неповнолітній зі встановленим відставанням у розвитку повною мірою усвідомлювати значення своїх дій і керувати ними?
 • Чи існує відхилення у розвитку підлітка порівняно з нормальним для даного віку?
 • Рівню розвитку якого віку відповідає розвиток непонолітнього?
Доставка кур'єром
Доставка кур'єром
Результат через 1-3 дні
Результати аналізу будуть готові через 1-3 дні, після того як ми отримаємо проби.
Висновок на e-mail
Ми відправимо Вам скан-копію висновку на Ваш e-mail. А оригінал поштою.